Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty-Nailz verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beauty-Nailz of om een andere reden persoonsgegevens aan Beauty-Nailz verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

1.Verantwoordelijke
Beauty-Nailz, gevestigd aan Rollingstonesstraat 53, 6663HP te Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In verband met de privacywet hebben wij daarom deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:
Beauty-Nailz is gevestigd op de Rollingstonesstraat 53, 6663HP te Lent (Nijmegen).
Telefoonummer: 0631253823
Website: www.beauty-nailz.nl
E-mailadres: info@beauty-nailz.nl
Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via info@beauty-nailz.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beauty-Nailz verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het boeken van een (online) afspraak of tijdens het gesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voor en na foto’s van de behandeling, nadat cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Beauty-Nailz verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Beauty-Nailz verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met de client via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders. Indien de cliënt dit niet wilt, wordt dit mondeling aangegeven tijdens de afspraak en zal het e-mail adres niet voor deze doeleinden worden gebruikt.
 • Medische gegevens, zodat wij op de juiste manier, de juiste behandeling bij u kunnen uitvoeren.
 • Voor het afhandelen van de betalingen.
 • Voor en na foto’s, na mondelinge toestemming van cliënt tijdens de afspraak.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Beauty-Nailz bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Ook als cliënt langer dan 2 jaar na de laatste afspraak niet in de salon is geweest, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Beauty-Nailz verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Beauty-Nailz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Beauty-Nailz. 

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@beauty-Nailz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beauty-Nailz neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@beauty-nailz.nl.

Afmelding email berichtgeving:
Beauty-Nailz gebruikt uw gegevens om de nieuwsbrief en/of reclamefolders te kunnen sturen. Cliënt kan zich hier te allen tijde voor afmelden door te mailen naar 

info@beauty-nailz.nl. Wij zorgen dan dat u deze mailing niet meer ontvangt.

Wijzigingen:
Beauty-Nailz kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website en socialmedia worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven.

Het is  aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.